Sijil-sijil Perakuan Akreditasi yang telah dikeluarkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) bagi program yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan KUIS

mqa teslmqa pimqa be01 mqa be02 mqa mt17