ms my en gb
zetty
PROF. MADYA DR. ZETTY NURZULIANA BINTI RASHED
Timbalan Rektor Akademik & Pengantarabangsaan
No. Bilik : Pejabat TRAP | No. Samb. : 1203
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pedagogi Pendidikan Islam, Kaedah Penyelidikan (Pendidikan Islam)
Kelulusan :
• PhD Pendidikan Islam, UKM
• Sarjana Pengajaran Pendidikan Islam, UIAM
• ISM Ilmu Wahyu dan Warisan Islam (Al-Quran & Sunnah), UIAM
DR. SAPIE BIN SABILAN
Dekan
No. Bilik : Pejabat Fakulti | No. Samb. : 1201
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Latihan Guru & Pedagogi Pendidikan Islam
Kelulusan :
• Sarjana Syariah Pengurusan UM
• ISM Syariah Dengan Kepujian UKM
• Diploma Pengajian Islam Syariah KISDAR
• Diploma Pendidikan (Pengajian Islam) KISDAR
shazarina
SHAZARINA BINTI ZDAINAL ABIDIN
Timbalan Dekan (Akademik & Penyelidikan)
No. Bilik : 1236 | No. Samb. : 1143
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Psikologi dan Kaunseling
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (Bimbingan dan Kaunseling), UPM
• ISM Sains Kemanusiaan (Psikologi), UIAM
MOHD IZZUDDIN BIN MOHD PISOL
Timbalan Dekan (Pemb. Mahasiswa & Alumni)
No. Bilik : 1201 | No. Samb. : 1304
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pengajaran Pendidikan Islam & Kurikulum Pendidikan Islam
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) UPSI
• ISM Pendidikan (Pendidikan Islam) UKM
NORSHILAWANI BINTI SHAHIDAN
Ketua Jab. Pengurusan Pendidikan & Bahasa
No. Bilik :1208B | No. Samb. : 1240
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pedagogi (TESL) & Linguistik
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (TESL) UiTM
• ISM Pendidikan (Dengan Kepujian) TESL UiTM
HASLINA BINTI HAMZAH
Ketua Jab. Asas Kemanusiaan & Perkaedahan
No. Bilik : 1206 | No. Samb. : 3317
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Fiqh dan Pedagogi
Kelulusan :
• Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam), UIAM
• ISM Ilmu Wahyu & Warisan Islam (fiqh & Usul Fiqh), UIAM
NATASHA BINTI ARIFFIN
Ketua Program ISM Perguruan TESL dengan Multimedia
No. Bilik : 1208 | No. Samb. : 1409
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pedagogy (TESL), Literature, Linguistics
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (TESL) UPM
• B. Ed. (Hons) TESL (UNISEL)
ANNASAII BIN JAMAR
Ketua Program ISM Pendidikan Islam dengan Multimedia
No. Bilik : 1238B | No. Samb. : 1139
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pengajaran Pendidikan Islam & Kurikulum Pendidikan Islam
Kelulusan :
• Ijazah Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) UKM.
• ISM (Syariah dan Undang-undang) Universiti al-Azhar.
• Diploma Pengajian Islam (Syariah) KUSZA.
DR. MOHD FAEEZ BIN ILIAS
Ketua Penyelaras Pascasiswazah
No. Bilik : 1209 | No. Samb. : 2115
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.\
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
• Pendidikan Islam
• Teknologi Pendidikan
• Pedagogi Pendidikan Islam Kaedah Penyelidikan
Kelulusan :
• PhD (Pendidikan Islam) UTM JB
• Ijazah Sarjana Muda Sains serta Pendidikan (Pengajian Islam) UTM JB
• Diploma Pengajian Islam (Al-Quran & As-Sunnah) KUSZA
MOHD SALIHIN HAFIZI BIN MOHD FAUZI
Pensyarah
No. Bilik : 1206B | No. Samb. : 3100
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pendidikan Islam, Teknologi Pendidikan, Kaedah Penyelidikan
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan ( Pendidikan Islam) , UM
• ISM Pengajian Islam, Mohammed V, Rabat, Magribi
ZAKIAH BINTI HASSAN
Ketua Penggubal E-Jadual
No. Bilik : 1205B | No. Samb. : 1308
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
TESL
Kelulusan :
• B. Ed. TESL, UNISEL
JULIA BINTI MADZALAN
Pensyarah
No. Bilik : 1239 | No. Samb. : 1138
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Linguistik Gunaan, Pragmatik, Metodologi Umum
Kelulusan :
• Masters in Art (Applied Language Studies) (UiTM)
• B. Ed. (Hons) TESL (UiTM)
AHMAD SHAFIQ BIN MAT RAZALI
Pengetua Bahagian Pengurusan Kediaman Pelajar
No. Bilik : - | No. Samb. : -
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Tarannum dan tafsir
Kelulusan :
• Sarjana Pengajian Islam Al-Quran dan Al-Sunnah (Tafsir) UKM
• B.A Pendidikan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam) UKM
MOHAMAD FUAD BIN HJ ISHAK
Penolong Dekan / Ketua Program Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam)
No. Bilik : 1237 | No. Samb. : 3103
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pendidikan Islam / Usuluddin
Kelulusan :
• Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin) UKM
• ISM Pengajian Islam Islam & Bahasa arab (Usuluddin) Univ. Wadi Nil, Sudan
• Diploma Pengajian Islam (Usuluddin) KISDAR
• Diploma Pendidikan (Pengajian Islam ) KISDAR
MOHD AMIN BIN MOHD NOH
Ketua Program Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan)
No. Bilik : 1239 | No. Samb. : 1138
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Teknologi Pendidikan Seni Reka Grafik
Kelulusan :
• Ijazah Sarjana Pendidikan (Teknologi Pendidikan),(UPM)
• ISM Seni Reka (Grafik), (UiTM)
• Diploma Pendidikan (Pendidikan Seni Visual), (UPSI)
NOOR SHAMSHINAR BINTI ZAKARIA
Ketua Program Diploma Perguruan P. Islam
No. Bilik : 1205B | No. Samb. : 1308
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pendidikan Bahasa Arab
Kelulusan :
• Sarjana Pengajian Bahasa Moden (MMLS), UM
• ISM Bahasa Arab & Literatur (UIAM)
• Dip. Pendidikan Bahasa Arab & Pengajaran Islam (UIAM)
ZUR'AIN BINTI HARUN
Pensyarah
No. Bilik : 1236B | No. Samb. : 1141
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Kepimpinan & Pengurusan Pendidikan, Komunikasi dalam Organisasi.
Kelulusan :
• Diploma Pengajaran (TESL) , KUIS
• ISM Sains Kemanusiaan dalam Komunikasi, IIUM
• Sarjana Pendidikan (Kepimpinan & Pengurusan), Univ. of Southampton, UK
HASROL BIN BASIR
Ketua Latihan Industri & Jaringan Komuniti
No. Bilik : 1211 | No. Samb. : 3381
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
TESL & Psikologi
Kelulusan :
• Sarjana Sains (TESL) UPM
• ISM Sains Kemanusiaan (Psikologi) IIUM
MUHAMMAD SYAKIR BIN SULAIMAN
Pensyarah
No. Bilik : 1205 | No. Samb. : 1305
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pengurusan Sukan & Rekreasi, Kejurulatihan Sukan
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (Pengurusan Sukan), UKM
• ISM Sains Sukan(Pengurusan Sukan), UM
NURUL HANIM BINTI RAHIMAN
Pensyarah
No. Bilik : 1203B | No. Samb. : 1188
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pengurusan sukan & sains kejurulatihan
Kelulusan :
• Sarjana Sains Sukan, UPSI
• ISM Sains Sukan, UM (Major – Pengurusan Sukan, Minor – Sains Kejurulatihan)
NOR HANIEZA BINTI ESA
Pensyarah
No. Bilik : 1203B | No. Samb. : 1188
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (Sains Sukan), UPSI
• ISM Sains Sukan (Fisiologi Eksesais, Pengurusan Sukan), UM
SUHANA BINTI MOHAMED LIP
Pensyarah
No. Bilik : 1240 | No. Samb. : 1207
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Pengkhususan TESL / Kurikulum / Pedagogi Umum / Kaedah Penyelidikan
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (Kurikulum & Pedagogi) UKM
• B. Ed. (Hons) TESL, UKM
HAFIZ BIN MOHD RADZI
Pensyarah / Pegawai Khas Rektor
No. Bilik : Pejabat Rektor | No. Samb. : 2235
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Bahasa Inggeris & TESL
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (TESL) UPM
• ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa Inggeris & Literatur) UIAM
SUZIANA HANINI BINTI SULAIMAN
Pensyarah
No. Bilik : 1239B | No. Samb. : 2233
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
• Linguistik
• Sosiolinguistik
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (TESL) UM
• ISM Sains Kemanusiaan (Bahasa Inggeris & Literatur) UIAM
SITI FAZLYANA BINTI MAT HUSIN
Penyelaras Perkaedahan
No. Bilik : 1236B | No. Samb. : 1141
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
• Penilaian Pendidikan
• Geomatik
Kelulusan :
• Sarjana Penilaian Pendidikan, UPSI
• ISM Ukur & Geomatik, UITM
• Dip. Sains Geomatik, UITM
dr kamarulnizam
DR. KAMARULNIZAM BIN SANI
Pensyarah
No. Bilik : 1205 | No. Samb. : 1305
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
• Pendidikan Islam
• Pendidikan Integrasi dan Holistik
• Kompetensi Guru
Kelulusan :
• Ijazah Doktor Falsafah (Pendidikan), KUIS
• Sarjana Pendidikan Islam, OUM
• Diploma Perguruan Asas,KOPEDA
• Diploma Komputer Grafik & Seni Reka, Cosmopoint College
AISHAH AMIRAH BINTI ZAINAL ABIDIN
Ketua Program Diploma Perguruan (TESL)
No. Bilik : 1204 | No. Samb. : 1312
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Linguistik
Kelulusan :
• Master in Applied Linguistics, UPM
• B. Ed. (Hons) TESL, UTM
siti haswa niza
DR. SITI HASWA NIZA BINTI ABDULLAH
Pensyarah
No. Bilik : 1205B | No. Samb. : 1308
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Sosiologi Pendidikan & Pengurusan Pendidikan (Kemahiran Insaniah / Softskills)
Kelulusan :
• PhD Sosiologi Pendidikan, UMS

• Sarjana Sosiologi Pendidikan, UKM
• Ijazah Seni Lukis & Seni Reka (Seramik Industri) UiTM

muhammad hanif
MUHAMMAD HANIF BIN ALI
Pensyarah
No. Bilik : 1238 | No. Samb. : 3104
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Dirasat Qur’aniyyah & Pedagogi Pendidikan
Kelulusan :
• Sarjana Pengajian Al – Quran, UM

• Sarjana Muda Syariah, Uni Mu’tah Jordan
• Diploma Pendidikan Pascasiswazah UNISZA

muhammad zaid
MUHAMMAD ZAID BIN SHAMSUL KAMAR
Ketua Program ISM Pendidikan dengan Kepujian (Pendidikan Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat)
No. Bilik : 3302 | No. Sambungan : 2119
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Researchgate | CV
Bidang Kepakaran :
Tahfiz,Ulum al-Quran,Ilmu al-Qiraat
Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan (Pendidikan Islam) UKM

• ISM Takhassus Qiraat, Shoubra
• Diploma Tahfiz Al-Quran & Al-Qiraat, JAKIM

zuraifah zaini
ZURAIFAH BINTI ZAINI
Pensyarah/ Penyelaras ISO
No. Bilik : 4212  | No. Sambungan : 4208
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar | Research Gate | CV
Bidang :
Bahasa Inggeris
Kelulusan :
• Master Ed. TESL
• Bachelor Ed. (Hons)TESL, UKM
rashidah
SITI RASHIDAH BINTI ABD RAZAK
Pensyarah/ Penyelaras APEL C
No.Bilik : BP4314 | No. Sambungan : 4306
Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Google Scholar  Research Gate | CV
Bidang :

Pendidikan dalam Keluarga

Kelulusan :
• Sarjana Pendidikan Pengajaran Pendidikan Islam, UIAM
• ISM Pengajian Ilmu Wahyu & Warisan Islam (Kepujian) (Al-Quran & Al-Sunnah), UIAM